Hvordan skape engasjement blant de ansatte er blitt et veldig populært tema. Undersøkelser viser at svært mange ikke føler seg spesielt engasjert eller motivert i jobben. Lavt engasjement kan faktisk koste bedrifter millioner!

Det er bred enighet om at engasjerte ansatte kan bidra svært positivt i enhver bedrift. De engasjerte tilfører verdi i form av nye ideer, de er fremoverlente, de sprer godt humør, de er løsningsorienterte og ofte støttende og hjelpsomme overfor kolleger. De jobber hardere og har en indre motivasjon til å levere resultater, som også er til stor fordel for bedriften. Det er vel ingen tvil om en engasjert ansatt er en verdifull ressurs på arbeidsplassen.

KOSTNADEN VED UENGASJERTE ANSATTE KAN VÆRE REELL

En ansatt som føler lite engasjement vil ofte gå for halv maskin. De får betalt for en fulltids stilling, men produserer i mange tilfeller tilsvarende en 50 % stilling.

Forskere har utarbeidet en formel for å regne ut kostnaden ved uengasjerte ansatte (kilde VT-tidningen):

[Prosentandelen av umotiverte ansatte x lønnskostnadene for et halvt år x antall ansatte i bedriften]

La oss se på et eksempel: 30 % oppgir å være lite engasjert i jobben. Firmaet har gjennomsnittlig lønnskostnader på 5 millioner i halvåret og 15 ansatte.

Eks: 0,30 x 5 000 000 x 15 = 22 500 000 kroner er den potensielle kostnaden pr år. Det er ikke bare kostnad i form av tapt produksjon, men umotiverte medarbeidere kan også skade bedriftens rykte og varemerke på lang sikt.

Dette er en av grunnene til at bedrifter ønsker engasjerte ansatte. Ved å forbedre prosentandelen motiverte medarbeidere, kan resultatet også forbedre seg betydelig. Dette med jobbmotivasjon er et komplisert tema og det er ikke bare opptil bedriftens ledelse å skape engasjement. Motivasjonen må komme innefra hos den enkelte ansatte. Hver enkelt må finne sin drivkraft og blir klar over hvilken personlig gevinst som ligger i det å prestere bra på jobben.

HVA SKAL TIL FOR Å ØKE MOTIVASJONEN BLANT DE ANSATTE?

Det å skape et godt vekstmiljø på arbeidsplassen krever kontinuerlig fokus på trivsel. Det er mange faktorer som spiller inn for å skape høy jobbmotivasjon, og det er viktig med et godt samspill mellom arbeidsgiver og den ansatte. Motivasjon kommer innenifra og kan ikke påtvinges, men en leder kan legge til rette for bedre vekstvilkår!

Under finner du 4 virkemidler som kan bidra til økt engasjement på arbeidsplassen.

GI DE ANSATTE ANSVAR OG MYNDIGHET

La de ansatte få ansvar og myndighet i forhold til hvordan de utfører egne oppgaver, slik at de føler at de selv kan være med å påvirke resultatet. Oppmuntre de ansatte til å utvikle seg selv, og hjelp hver enkelt til å se gevinsten ved å yte det lille ekstra. Selv om en trenger indre motivasjon for å nå mål, blir det sjelden feil med tillit, støtte og inspirasjon fra menneskene en omgir seg med. Les også: 4 viktige nøkler for å skape selvgående ansatte. 

GÅ FORAN SOM ET GODT EKSEMPEL

Hvis lederen mangler entusiasme og har inntatt en “la det skure og gå” lederstil, er sjansen stor for at dette smitter over på de ansatte. Svakt lederskap fører ofte til lav motivasjon blant ansatte. Hvis lederen ikke viser interesse eller takknemlighet for jobben som utføres, vil de ansatte kunne begynne å tvile på hvorfor de egentlig går på jobb hver dag. En leders oppgave er å frembringe potensialet i hver medarbeider. Det er ingen lett oppgave, men det viser seg at dyktige og engasjerte ledere har høyere andel med engasjerte medarbeidere.

LEGG TIL RETTE FOR TEAMFØLELSEN

Det å ha en tydelig visjon som er forankret i bedriften kan være en sterk drivkraft på arbeidsplassen. Det å få de ansatte til å føle seg som en viktig brikke i et større felleskap, hvor alle drar i samme retning, kan gi mange positive effekter. Bedrifter som har en tydelig identitet og som er gode på å kommunisere felles verdier, mål og visjon har en stor konkurransefordel.

SIST MEN IKKE MINST – IKKE GLEM Å HA DET GØY!

De som har det gøy på jobb, presterer også bedre. De fleste ønsker vel å trives på arbeidsplassen, og for å få til dette er det viktig at ikke jobbhverdagen blir for alvorstynget. Det er en fordel å ha hovedfokuset på menneskene og prosessene, fremfor resultatene. Det kan i tillegg være svært lønnsomt hvis en tør å leke litt! Du har kanskje hørt om fiskehandleren i Seattle, som gjennom blant annet humor og lek, opplever massiv suksess? Suksess i forhold til et unikt arbeidsmiljø, i tillegg til kundetilfredshet og inntjening. De har skapt et verdenskjent begrep som heter “The fish philosophy”, hvor en viktig del av kulturen er å ha det gøy – og få folk til å smile! Se et klipp av Fish-filmen her: https://youtu.be/HKBS6qa6DeA

Det å skape en solid bedriftskultur som fremmer trivsel og engasjement er en prosess som aldri tar slutt. En sunn bedriftskultur trenger kontinuerlig pleie, og alle i organisasjonen må være med å bidra til trivsel og vekst. Når en bedrift har klart å skape en vinnerkultur vil også resultatene som regel komme!


[Reklame]

Bli med på gratis webinar: «5 viktige steg for å bli en superselger», og få mange gode gratisråd samt et unikt tilbud på komplett kurspakke fra Salgstinget.

I dette gratiskurset ønsker jeg å inspirere deg til å hente ut superselgeren i deg. Det er helt uforpliktende å delta.

 

 

MELD DEG PÅ! 

 

Foto: Shutterstock.com