Den aller viktigste oppgaven i en bedrift er å sørge for at kunder/klienters behov er tilfredsstilt. Det er selvsagt mange oppgaver som skal løses på veien mot målet, men spesielt viktig er det å sørge for god kommunikasjon i alle ledd – hvis en ønsker topp fornøyde kunder, tilfredse kolleger og et godt resultat for bedriften. 

Det kan være skadelig for en bedrift dersom det ikke er takhøyde for å komme med idéer eller innspill til hvordan ting kan gjøres bedre eller mer effektivt. I bedrifter hvor de ansatte blindt tar i mot ordre uten å «tenke selv», kan det skje veldig mye rart. Derfor er det viktig å skape en kultur hvor kreativitet og kritisk tenkning ønskes velkommen. Det å ha god kommunikasjon er vesentlig. Ett viktig steg til bedre kommunikasjon er å gi god grunnleggende opplæring i hvordan håndtere alle henvendelser – både fra kunder, samarbeidspartnere og kolleger.

Innenfor enhver verdikjede, har den enkelte medarbeider tre viktige ansvarsområder:

1 – Aktivt ta imot ordre eller beskjeder

Verifisere at budskapet er forstått og still oppklarende spørsmål dersom noe er uklart.

2 – Gi alltid mer enn forventet, til avtalt tid!

Reagere innen rimelig tid og tilfør merverdi, før du gir din tilbakemelding. være våken og gi innspill eller råd dersom du ser at noe kan gjøres bedre – eller det er fare for at noe kan gå galt…

3 – Kvalitetssikre

Finn ut nøyaktig hva som skal leveres, til hvilken pris og når, kvalitetssikre at neste ledd i verdikjeden har forstått hva som forventes av hvem og til hvilken tidsfrist.

Det er i hovedsak 6 «ting» vi kan motta eller levere

  • Informasjon
  • Forespørsel
  • Følelser
  • Behov
  • Materielle ting
  • Beslutninger og tidsfrister

Når vi tar imot, har vi 5 valg til hvordan vi reagerer

1 – Akseptere og utføre

Møter behovet, holder det man lover og leverer i tide.

2 – Stille oppklarende spørsmål

Lytter og viser interesse. Stiller spørsmål i forhold til oppgavens omfang, detaljer og tidsfrister.

3 – Forhandle

Komme med et mottilbud eller forslag til hvordan oppgaven/leveransen kan gjøres annerledes. Gi råd.

4 – Avvise

Sier nei, dette kan du rett og slett ikke levere eller gjøre noe med.

5 – Overse

Du bryter verdikjeden, svikter kunden, kollegaen eller samarbeidspartner, tærer på bedriften, deg selv og dine kolleger.

Det å overse henvendelser er noe av det verste en kan gjøre. Det er mye bedre å si nei, selv om det kan være ubehagelig. Et negativt svar er bedre enn ingen svar. Det aller viktigste er å respondere! Det kan være vanskelig å gi tilbakemeldinger til alle, når mailboksen renner over og telefonen ringer ustanselig, men de som klarer å gi det lille ekstra her, vil kunne få et stort konkurransefortrinn. Det er så enkelt å si takk, gi en kort beskjed om at du ikke kan svare umiddelbart, gi et lite tegn, skriv OK, – det koster så lite, men likevel slurves det mye med dette. Heldigvis er det mulig å trene seg opp til å bli bedre ved å ha et bevisst forhold til hvordan man møter andre. Det vil lønne seg!

 

Kilde: Business Mastery, Tony Robbins.

Bilde: Shutterstock.com


[Reklame]

Gratis nettkurs: 5 viktige steg for å bli en superselger! MELD DEG PÅ! 

I dette gratiskurset ønsker jeg å inspirere deg til å hente ut superselgeren i deg. Det er helt gratis og uforpliktende å delta. Tips en venn som du tenker kan ha glede av dette kurset og ta kurset «sammen» fra hvert deres sted.

gratis nettkurs i profesjonelt salg

MELD DEG PÅ!