Salgstingbloggen - om salg, ledelse, selvledelse og motivasjon

Salgstinget trener selgere og deres ledere.