Det å bli leder for første gang, innebærer en stor endring i arbeidssituasjonen, og for mange kan det være ganske overveldende det første året. Mange nye ledere går fra å være en fagperson og kollega, til å skulle lede og delegere oppgaver til de som tidligere var sidestilte. Det er en stor omstilling for hele teamet å skulle forhold seg til en ny leder, enten det er en de kjenner fra før eller det er en som kommer utenfra. Det er viktig å være forberedt på at det å bygge tillit og bli akseptert som leder kan ta tid. En god porsjon ydmykhet, tålmodighet og lærevillighet vil kunne være en god start.

8 tips til hvordan lykkes som ny leder:

1 – Aksepter at du fortsatt har mye å lære

Du har sikkert jobbet hardt for å få denne stillingen. Kanskje er du en av de beste innen ditt fagfelt og har kommet en lang vei i din karriere allerede. Selv om du er best i ditt fagfelt, betyr ikke det nødvendigvis at du mestrer lederrollen med en gang. Overgangen fra å kun lede seg selv, til å skulle lede andre kan være både vanskelig og frustrerende. For å bli en dyktig leder vil du trenge masse øvelse og tålmodighet. Vær derfor åpen for å lære av andre ledere og teamet ditt.

2 – Vær ekte og imøtekommende

Det som avgjør om team-medlemmene føler ekte arbeidsglede, er veldig ofte deres forhold til nærmeste leder. Dersom forholdet til lederen ikke er bra, vil jobbprestasjonene som regel reduseres betydelig. Vær en god støttespiller for dine medarbeidere, og bygg tillit slik at de tør å gå til deg hvis de har noe på hjertet. Det å bry seg om menneskene rundt deg vil være avgjørende for å lykkes som leder.

3 – Sett klare og tydelige mål

Hjelp medarbeiderne å sette seg individuelle mål, som samsvarer med bedriftens overordnede mål. Ha regelmessig medarbeidersamtaler hvor du følger opp målene og evaluerer status. For å sikre god fremdrift og måloppnåelse, er det ikke nok å ha medarbeidersamtale kun én gang i året. Dyktige ledere snakker ofte med medarbeiderne om ansvarsområder og fremdrift. De er også dyktige til å hjelpe medarbeiderne å se gevinstene ved å følge planen.

4 – motiver teamet ditt

Det er mange måter å motivere medarbeidere på. Først og fremst er god kommunikasjon svært viktig for å få alle med på laget. Som leder må du formidle målene og visjonen til selskapet på en slik måte at medarbeiderne ønsker å nå målene. Ulike incentiver som bonuser, sosiale arrangementer, reiser og liknende kan være nyttig for å holde på motivasjonen, men det er også viktig at incentiver blir brukt riktig, hvis ikke kan de virke mot sin hensikt. Som for eksempel belønningssystemer hvor medarbeidere har lite eller ingen påvirkningskraft, eller hvor grensen for måloppnåelse stadig flyttes. I slike tilfeller vil medarbeiderne kunne føle seg maktesløse og miste motivasjonen. Det å skape gode belønningssystemer er en kunst og det krever at du som leder kjenner dine medarbeidere og hva de motiveres av. Les også: Hvordan holde motiverende salgsmøter. https://www.salgstinget.no/2017/03/17/motiverende-salgsmoter/

5 – Gi konstruktive tilbakemeldinger og annerkjennelse for god innsats

Vis at du setter pris på den jobben teamet ditt gjør. Vær raus med ros og oppmuntring. Gi konstruktive tilbakemeldinger når det trengs, og berøm de som tør å si hva de mener. En åpen dialog er viktig for utvikling og fremgang for hele teamet. Se også videoen (2,5 minutter): Gi feedback med kraft. https://youtu.be/FcJIOHvkAeg

6 – Lytt mer enn du prater

Når vi lytter til hva andre har å si, vil de føle seg verdsatt. En person som føler seg verdsatt vil som regel yte mer enn forventet. Det er også viktig å bli kjent med team-medlemmene, hva som er styrker, svakheter og hva som motiverer hver enkelt. Hør godt etter hva de har å si, og still gode oppfølgingsspørsmål for å finne ut mer. Når du kjenner medarbeiderne godt, blir de også lettere å lede.

7 – Godta at du ikke alltid er den smarteste i rommet

Som leder trenger du ikke kunne alt, og du trenger ikke være feilfri (heldigvis). Det viktigste er at du klarer å lede og forvalte den kunnskapen som eksisterer i teamet. Det er jo en grunn til at man jobber i team, nettopp fordi et velfungerende team er større og smartere enn én enkelt person. Som leder er det viktig å bruke dynamikken i gruppa, slik at team-medlemmene snakker sammen og lærer av hverandre.

8 – Utvikle deg selv som leder

En ekte leder vil alltid være åpne for å utvikle seg selv. Som leder bør du lese gode bøker, delta på seminarer og kurs, lytte til podcaster, eller gjør som veldig mange andre suksessrike ledere gjør – skaffe deg en mentor. De beste er ofte de som har størst ønske om å hele tiden bli bedre og det er ofte de beste som hele tiden ønsker å lære mer.

[Reklame for egen tjeneste] Salgstinget skreddersyr mentorprogram for selgere, ledere, bedriftseiere og andre som ønsker å hente ut mer av sitt potensiale. En mentor vil følge deg i tykt og tynt og fungere som en sparringspartner når du står overfor vanskelige valg eller utfordrende oppgaver. En mentor fra Salgstinget vil støtte og utfordre deg, slik at du når dine mål.

Prøv første time gratis. Registrer deg her. http://eepurl.com/byMhBb

Les mer om Salgstingets ledertrening her.

Lykke til som leder!