Det er kanskje ikke overraskende å høre at personlige finansielle problemer ofte fører til stress og uro hos den det gjelder. Økonomiske problemer kan føre til svekket helse både fysisk og mentalt, og nedsatt produktivitet på jobben for å nevne noe.

I en amerikansk undersøkelse (2017) publisert i tidsskriftet Center for Financial Services Innovation (CFSI), oppgir 1 av 3 at privatøkonomiske problemer fører til høyere fravær og konsentrasjonsproblemer i arbeidstiden. Det er vel grunn til å tro at mange nordmenn også vil oppleve noe av det samme.

Penger og økonomi er noe vi alle må forholde oss til, og det omfavner hele livet vårt i større eller mindre grad. Det er viktig å ha orden på privatøkonomien, for å kunne oppleve større mental arbeidskapasitet og færre bekymringer. Men – det er allikevel overraskende mange som nedprioriterer gode systemer og rutiner rundt egen økonomi. Personlige utfordringer blir ikke bare et problem som angår den ansatte, men det påvirker arbeidsplassen også. Det å håndtere ansatte som sliter med personlige problemer, er kanskje en av de største utfordringene en leder møter i jobbhverdagen.

Hva kan en leder gjøre for å hjelpe sine ansatte med personlige problemer?

Dersom en ansatt sliter med å utføre jobben som forventet, er det i veldig mange tilfeller noe privat som ligger bak. Ofte kan det være vanskelig å snakke som personlige ting, og for at en ansatt skal åpne seg opp, må vedkommende aller først ha tillit til lederen.

1 – BYGGE TILLIT

Det å bygge tillit er ikke gjort over natten. Det er viktig å vise at du er til å stole på, ved at dine ord stemmer overens med handlingene dine – over tid.

2 – STILLE SPØRSMÅL OG LYTTE

Når du som leder har vunnet tillit, kan du begynne å grave etter informasjon. Hva er grunnen til at du har kommet mye for sent i det siste? Hvorfor har du ikke gjort det vi ble enige om? Du ligger litt lang bak budsjett, hva tror du er årsaken? Er det noe du synes er vanskelig?

3 – VISE AT DU BRYR DEG

Vis både gjennom ord og handling at du bryr deg. Fortell at du forstår, men samtidig forklar hvilke konsekvenser det kan få, dersom vedkommende ikke gjør noe med situasjonen.

4 – GI GODE RÅD

Gi nyttige og gode råd på bakgrunn av informasjonen du har fått. Dersom du føler at du ikke har nok å bidra med, så send den ansatte på kurs, oppmuntre til å øke egen kompetanse ved å lese bøker og liknende, eller søke råd hos spesialister. Gi aller helst helt konkrete forslag til den ansatte.

5 – VÆRE EN MENTOR

Be om regelmessige samtaler med den ansatte for å høre hvordan det går med saken. Oppfølgingssamtaler vil kunne sikre god fremdrift i problemløsingen, og til gjengjeld vil du kunne få en lojal og dyktig medarbeider som presterer på topp.

Kilde til undersøkelsen: https://cfsinnovation.org/research/employee-financial-health/

Foto: Shutterstock


[Reklame]

Boktips

Salgstinget anbefaler boken «Penger som varer lenger, et rikere liv» av Henriette W. Quanvik og Beate Willumsen (Utgitt av forlaget Vigmostad & Bjørke) En bok om privatøkonomi og personlig utvikling.

Les mer/kjøp boka