[innlegget inneholder reklame for egne tjenester]

Selv om en har lykkes mange ganger før, er det ingen garanti for at det vil skje igjen. Suksess er nemlig ferskvare, og dersom en ikke har fokus på kontinuerlig forbedring og utvikling kan fallhøyden bli stor.

Det er vanskelig å nå toppen alene, uten støttespillere og mentorer…

Det er en grunn til at for eksempel dyktige ledere og idrettshelter, har mentorer som støtter og utfordrer dem til å alltid prestere på sitt beste! De aller fleste av oss trenger noe eller noen som dytter oss fremover. Det å ha en coach kan utgjøre en enorm forskjell i forhold til prestasjoner. Når vi leser om suksessrike mennesker, har de spesielt en ting til felles; de har ikke nådd toppen alene. De har hatt gode støttespillere og rådgivere rundt seg hele veien.

Min største tabbe

La meg fortelle deg, i videoen under, om den gangen jeg tok suksess forgitt. Høy på meg selv, var jeg helt sikker på at jeg skulle «naile» et innlegg, og møtte på scenen alt for uforberedt… Takk og lov for at det var en frittalende direktør som satte meg på plass etter fadesen.

Les mer om mentorprogrammet her: https://www.salgstinget.no/mentorprogram/

Vær nysgjerrig og still spørsmål, for arroganse fører som regel til fall

De som tror de kan alt, uten å stille kritiske spørsmål til det som er, vil stå i fare for å falle. De som ikke konstant utvikler seg (bedrifter eller enkeltpersoner), vil sakte men sikkert seile akterut. Den største trusselen mot suksess, er ironisk nok suksess i seg selv. Respekt, anerkjennelse og suksess kan noen ganger føre til arroganse. At man rett og slett mister bakkekontakten og glemmer at suksess kun er til låns. Når du seiler i medvind er det lett å glemme at du må kontinuerlig jobbe hardt for å beholde suksessen.

Er det et gap mellom drøm og virkelighet som du ønsker å tette?

  • Trenger du å studere dine egne salg- og kommunikasjonsteknikker for å bli en bedre selger?
  • Skulle du ønske du vare en bedre lagspiller, slik at det ble morsommere å gå på jobb?
  • Bekymrer du deg for økonomien, og skulle ønske du hadde mer penger til overs?
  • Burde du lære mer om kosthold og trening for å oppnå bedre helse?
  • Krangler du mye med kjæresten, og skulle ønske at samlivet var mer harmonisk?
  • Hvilke områder av livet (jobb eller privat) vet du at det ligger et ubrukt potensiale og venter på deg?

Alt henger sammen med alt

Hvordan du har det på jobb påvirker hvem du er som ektefelle, venn eller foreldre. Hvordan du har det privat i forhold til familien, økonomi, helse og venner påvirker dine prestasjoner på jobb. Alt henger sammen med alt. Derfor er det ikke uvanlig at en forretningsmentor også tar tak i private utfordringer. Det å gå igjennom små eller store kriser i livet, kan stjele enormt mye fokus og energi, og det går selvsagt utover jobbprestasjoner.

Hva gjør en mentor?

En mentor vil kunne hjelpe deg å få bedre klarhet i hvor «skoen trykker», og hvordan jobbe systematisk for å bli en bedre utgave av deg selv både på jobb og privat. En mentor vil følge deg i tykt og tynt og fungere som en sparringspartner når du står overfor vanskelige valg eller utfordrende oppgaver. En mentor fra Salgstinget vil støtte og utfordre deg, slik at du når dine mål. Samtalene foregår over telefon, skype eller ved personlig oppmøte. Mentorprogrammet er fleksibelt og tilpasses din travle hverdag. Les mer om mentorprogrammet her.

Les også «4 svært virkningsfulle ting jeg lærte av min mentor»

Foto: Shutterstock.com