Salgstinget går til filmen!

Endelig kan vi røpe hemmeligheten! Det skal lages film om Salgstinget, og filmen blir å se på norske kinoer allerede til høsten!

Livet som NORGES RÅESTE SELGERTRENER

Han var en enkel sjel fra Hurdal med ti tommeltotter. Det eneste verktøyet han klarte å bruke var TELEFONEN! Et altmulig verktøy som kan fikse det meste som blant annet å delegere ting, selge ting og kjøpe ting! En superselger var født! Ettersom årene gikk ble annerledesbygda Hurdal, for liten for en av Norges råeste selgertrenere. Han følte en sterk dragning mot hovedstaden hvor han søkte sin første fulltidsjobb som telefonselger, i katalogfirmaet Gule Sider! Det var i selskapet Telenor Media på 90-tallet at han møtte sin likesinnede i denne bransjen – salgsdirektør Morten Algøy. Morten var en folkelig leder og salgspoet, fra den lille bygda Dokka, og han hadde allerede i ung alder salgsteknikkene godt plantet i ryggraden. I tillegg til direktørjobben, fikk Morten ansvaret for å «temme» selgeren fra Hurdal, en oppgave som skulle vise seg å kreve sin mann…

Premiere 10. november 2018!