Det er noe magisk over det å kunne hjelpe andre. Livet får en dypere mening om du bidrar med din tid, din kunnskap, din omsorg eller om du bidrar økonomisk. Forskning viser at de som gir, uten å forvente noe i retur, er generelt lykkeligere, har bedre helse og lever lenger enn de som ikke gir. De som gir er også de som er mest produktive og oppnår ofte bedre resultater på mange arenaer i livet. Raushet kan rett og slett være en lønnsom investering. 

Vi har alle en mulighet til å hjelpe våre medmennesker, og en trenger ikke nødvendigvis å gi hverken penger eller gaver for å hjelpe andre. Det aller beste du kan gi en annen er ofte tiden og oppmerksomheten din, enten for å hjelpe til med noe praktisk, eller rett og slett bare være en venn som er tilstede og lytter. Det er når vi gir uten å forvente noe tilbake at «belønningen» er størst. I det øyeblikket vi gir fordi vi forventet noe tilbake, mister vi den ekte gleden og belønningen ved å gi. Mange tilbringer mye tid på å tenke ut hvordan de kan få mest mulig, men med den tankegangen ender man ofte opp med mindre, ironisk nok. Livet endrer seg i det øyeblikket vi flytter fokus fra hva vi kan få til hva vi kan gi. Med fokus på hva vi kan gi, vil livet som selger, ektefelle, venn, arbeidstaker også videre, kunne føre mye positivt med seg.

HVA SKJER NÅR VI GIR UTEN Å FORVENTE NOE TILBAKE?

Vi blir lykkeligere

Det å oppleve takknemligheten til den som får hjelp utskiller endorfiner som gjør at vi føler oss bra. Noen ganger er det nok å vite at vi har gjort en god gjerning, noe som kan være en stor belønning i seg selv.

Vi vil få en uventet belønning før eller siden

Det er ingen som blir fattige av å gi. Selv om vi ikke forventer noe tilbake, er det allikevel slik at vi får tilbake når vi gir. Belønningen kommer ikke nødvendigvis umiddelbart eller fra samme hold. Belønningen kan komme fra en helt annen kant, i en annen form eller mengde. Når du gir, får du noe tilbake – det er en universell lov.

Vi blir mer takknemlige

Ved å hjelpe andre, ser vi lettere hva vi selv har å være takknemlig for. Det å utvise takknemlighet er godt for helsa og vår mentale tilstand.
Muligheter for å oppnå egen suksess øker betydelig
Når vi jobber sammen som et team, hjelper kolleger og vi gir av vår tid og kunnskap, vil vi ikke bli mindre kunnskapsrike… Tvert imot. Det du gir, får du tilbake med renter.

Vi blir mer produktive

De som gir mest er også de som får de beste salgsresultatene, de beste karakterene, har størst suksess osv. Årsaken er trolig at de som er hjelpsomme og rause har et engasjement og en handlekraft i seg som fører dem framover mot mål. De som har evnen til å hjelpe andre har også evnen til å hjelpe seg selv – og få ting gjort!

Det blir lettere å få drømmejobben

Hvis du har fokus på hva du har å tilby en arbeidsgiver, fremfor hvilke lønn og goder du kan få, vil du straks bli en langt mer interessant kandidat til jobbintervju eller ansettelse. Drømmejobben kan lettere bli din ved å holde fokus på hva du kan bidra med.

Foto: Shutterstock