3 viktige nøkler for å skape selvgående ansatte

De fleste sjefer drømmer om selvgående ansatte som gir 100 prosent på jobb og som leverer ekstraordinære resultater, men hva skal egentlig til for å få til dette?

Økt trivsel og indre motivasjon fører som kjent til økt produktivitet, men hva som gjør de ansatte motiverte kan variere stort. Det finnes likevel noen fellestrekk hos ledere som lykkes med å skape selvgående medarbeidere. Forskere har funnet spesielt 3 viktige nøkkelegenskaper disse lederne innehar:

Nøkkelegenskap nr 1 – De delegerer både ansvar og myndighet

En feil mange ledere gjør, er å delegere ansvaret men de unnlater samtidig å delegere myndighet for hvordan løse oppgaven. For eksempel er det tungt og direkte demotiverende å ha ansvaret for et mål, hvis en ikke selv kan påvirke hvordan målet skal nås. En inspirerende leder vet at myndighet og ansvar henger sammen og delegerer begge deler.

Nøkkelegenskap nr 2 – De tilrettelegger, koordinerer og har fokus på god bedriftskultur

I mange bedrifter kan det oppstå en form for konkurranse mellom ansatte eller avdelinger – som ofte fører til motarbeidelse, fremfor samarbeid. En slik ukultur kan vokse frem dersom lederen ikke tar ansvar for koordineringen og samspillet på arbeidsplassen. En dyktig leder sørger for å koordinere de selvstendige ansattes arbeid, slik at de på tvers av ansvarsområder, avdelinger og stilling – drar lasset sammen mot felles mål.

Nøkkelegenskap nr 3 – De kjenner sine ansatte og bryr seg!

Vi er bare mennesker, og vi er forskjellige. Ikke alle motiveres av selvstendig arbeid. Det å få presset ansvar og myndighet nedover hodet dersom en trives best med å bli fortalt hva en skal gjøre, kan bære galt av sted. Derfor er det viktig at lederen forsikrer seg om at den ansatte faktisk ønsker å jobbe selvstendig. Dette kan gjøres blant annet gjennom å oppmuntre til å ta initiativ og gjennom samtaler med hver enkelt. Når det er avklart hva den ansatte motiveres av og trives med, vil en inspirerende leder rette fokus på den ansattes styrker, og støtte og motivere underveis mot mål.

Det å forvente at den ansatte skal være 100 % selvgående og utlært fra dag én er ingen god idé. Med slike krav vil det blir vanskelig å holde på dyktige medarbeidere. Når en ansatt først er gitt ansvar og myndighet, er det viktig å hjelpe han/henne til å utvikle seg i stillingen og tenke langsiktig. Dette kan gjøres ved god støtte og opplæring fra leder og kolleger, i tillegg til eksterne kurs i selvledelse, lederkurs, mentorprogram og liknende.


[Reklame]

Gratis nettkurs: 5 viktige steg for å bli en superselger! MELD DEG PÅ! 

I dette gratiskurset ønsker jeg å inspirere deg til å hente ut superselgeren i deg. Det er helt gratis og uforpliktende å delta. Tips en venn som du tenker kan ha glede av dette kurset og ta kurset «sammen» fra hvert deres sted.

gratis nettkurs i profesjonelt salg

MELD DEG PÅ! 

 


Kilde: The Leadership Quarterly and Journal of Leadership & Organizational Studies.
Foto: Shutterstock.com

Av | 2020-09-22T11:01:07+00:00 28, 09, 2017|Ledertrening og lederkurs|0 Kommentarer

Legg igjen en kommentar