Hva er forskjellen på velfungerende team og en gruppe mennesker som jobber på samme sted? Hvorfor er det så mye snakk om teamutvikling? Er det et moteord eller er det faktisk en suksessfaktor?

En gruppe mennesker som jobber på samme sted, uten å samarbeide, vil ikke klare å prestere spesielt godt totalt sett hvis du sammenlikner dem med velfungerende team. Det å sette sammen gode team som fungerer optimalt er en krevende oppgave, men i andre enden vil det gi enorm uttelling. Organisasjoner som lykkes med å få ansatte til å jobbe effektivt på tvers av funksjoner/roller, vil kunne få en stor konkurransefordel – og sist men ikke minst, det blir mer gøy å gå på jobb!

Hva er det som hindrer team å fungere? Det kan være mange sammensatte faktorer, men her har vi trukket fram 7 vanlige mangler som hemmer teamutvikling.

1 – Mangel på tillit

Uten tillit og anerkjennelse vil motivasjonen gradvis bli borte. Detaljstyring er et eksempel på manglende tillit. Det er viktig å stole på at folk kan jobben sin.

2 – Frykt for konflikter

Hvis ingen tør å konfrontere hverandre vil det skape en falsk harmoni. Konflikter vil ligge å ulme under overflaten og en dag kanskje eksplodere fullstendig. Sinne og frustrasjon er en sikker kilde til ineffektivitet.

3 – Mangel på engasjement

Er rollen eller oppgaven tvetydig? Er visjon og mål ikke tydelig nok kommunisert? Er opplæring og oppmuntring fraværende? Under slike forhold kan det bli veldig vanskelig å skape engasjement.

4 – Ansvarsfraskrivelse

Uten klare tydelig roller og en klar ansvarsfordeling er det mange som unnlater å ta ansvar. De vet rett og slett ikke hva som er jobben deres. I et slikt miljø blir det lett å skylde på Alle André.

5 – Manglende fokus på resultater

Unnlater lederen å tydeliggjøre mål og visjoner samt skape entusiasme og motivasjon rundt disse? Under slike forhold er det sannsynlig at ingen egentlig vet hvor de skal, noe som gjør det vanskelig, eller nærmest umulig, å holde fokus på målet.

6 – Vegring mot å hjelpe hverandre

I en kultur hvor det hersker frykt for å bli forbigått, vil læringskurven ofte være svak. Tenk om kollegaen din blir bedre enn deg? Fakta er at de som øser ut av sin kunnskap og hjelper andre å lykkes, er ofte de som lykkes selv.

7 – Gruppemedlemmene er for like

Når gruppemedlemmene blir for like, kan det være vanskelig å komme opp med de beste løsningene, fordi alle tenker for likt. Gode sammensatte team utfyller hverandres svakheter. Forskjellig personligheter og fagkompetanse har ulike innfallsvinkler på problemstillinger og kan sammen komme opp med svært gode løsninger – hvis de samarbeider.

Team er et menneskelig fenomen som krever oppmerksomhet. Det må kjæles med, mates, klappes og må få bingen rengjort fra tid til annen. Det trenger forståelse. Det trenger fra tid til annen noe som kan minne om hengivenhet – Harvey Robbins & Michael Finley, Team som lykkes

Foto: Shutterstock


[Reklame]

Gratis nettkurs: 5 viktige steg for å bli en superselger! MELD DEG PÅ! 

I dette gratiskurset ønsker jeg å inspirere deg til å hente ut superselgeren i deg. Det er helt gratis og uforpliktende å delta. Tips en venn som du tenker kan ha glede av dette kurset og ta kurset «sammen» fra hvert deres sted.

gratis nettkurs i profesjonelt salg

MELD DEG PÅ!