Det er lite som kan måle seg med gleden over å gi. Etter mitt besøk i Uganda desember 2016, hvor jeg fikk se resultatene av det arbeidet Child Africa legger ned, er motivasjonen til å gi bare blitt enda større!

Tusen takk alle våre kjære kunder for at dere har valgt Salgstinget som leverandør. Uten dere hadde ikke dette vært mulig!

Enten du har kjøpt en bok eller våre tjenester innen kurs, foredrag, mentorprogram, selgertrening, utviklingsprogram eller ledertrening så har du vært med på å gjøre en forskjell for noen som virkelig trenger det.

Salgstinget gir 1 % av sin totale omsetning

Salgstinget gir 1 % av sin omsetning – hver måned, for å støtte arbeidet med å utvikle et av verdens mest fattige land. Vår donasjon har så langt resultert i et sanitærbygg for skolebarna i Child Africa.

Derfor støtter vi Child Africa

Bakgrunnen for at vi har valgt å støtte Child Africa er at deres utdanningsplan er i tråd med det vi selv står for. Vi får se nøyaktig hva pengene går til. Child Africa har særdeles lave kostnader og mesteparten av midlene som samles inn går direkte til formålet. Child Africa er en transparent organisasjon og vi støtter deres verdier. Du kan lese mer om Child Africa og de ulike sponsorprogrammene her: http://www.childafrica.org

Child Africa, en handlekraftig 25 åring

Jeg var så heldig å få komme på besøk hos Child Africa i Uganda, i forbindelse med deres 25 års jubileum i desember 2016. Det er utrolig flott å se med egne øyne hvilket arbeide organisasjonen, med Julie og Rino Solberg i spissen, har lagt ned i disse årene. Hva de to har fått utrettet og fortsatt utretter i sin kamp for å utslette korrupsjon og fattigdom i Afrika, er ikke annet enn enestående. De har blant annet støttet over 10 000 barn og hjulpet hundrevis av familier ut av ekstrem fattigdom i løpet av de siste 25 årene. De har skapt arbeidsplasser og hjulpet til på mange flere områder. Julie og Rino har også selv tatt til seg flere foreldreløse barn og gitt dem et trygt hjem og skolegang.

En lang vei å gå…

Uganda er virkelig et flott og frodig land. Klimaet er helt perfekt med stort sett samme temperatur hele året. I Uganda høster de avlinger 2-3 ganger i året, men til toss for et landområde rikt på ressurser er det fortsatt en lang vei å gå i forhold til fattigdom og korrupsjon.

Gratismagasinet Bingwa

Child Africa gir også ut et barnemagasin som heter Bingwa (som betyr vinnere på swahili). Dette er forsiden av jubileumsutgaven. Bladet utgis 3 ganger i året og deles ut gratis til skoler i Uganda, Kenya og Rwanda. Målet med bladet er å rettlede, motivere og inspirere barna i Afrika til å bli «Champions» av integritet, slik at de selv kan bekjempe korrupsjon i fremtiden.

Jeg er så stolt og takknemlig for å være med på å støtte Child Africa. De mange historiene fra elever og lærere, det å kunne se med egne øyne betydningen av denne organisasjonen har for så mange trengende og ikke minst jobben som legges ned av de som jobber i/med skolene for å virkelig gjøre en forskjell har gjort sterkt inntrykk på meg. Noen tårer har også blitt felt.

Jeg gleder meg til fortsettelsen av dette arbeidet og håper å kunne komme på besøk snart igjen! Kanskje vi blir flere som reiser sammen?

 

Hilsen Jens-Hartvik Quanvik, kurs og foredragsholder, Salgstinget