Hver dag er en ny mulighet til å starte på nytt, allikevel er det noe helt spesielt med denne ene dagen i året – nemlig 1. januar!

Denne dagen er preget av mye håp og tro på at nå skal alt bli så mye bedre! Dessverre varer det ofte ikke så lenge før de aller fleste av oss sprekker og ramler tilbake i gamle mønstre og rutiner. For noen er det snakk om uker, dager eller kanskje til og med bare timer før vi bryter med forsettene våre. Så hva skal til for at du faktisk vil klare å endre vaner, holde fokus, utrette noe eller bli en bedre utgave av deg selv dette året?

Vi gir deg 8 enkle tips:

1 – Ikke gå for hardt ut

Hvis du bestemmer deg for å endre radikalt på alt mulig samtidig, vil det bli svært vanskelig å holde ut over tid. Hvis du for eksempel har bestemt deg for å begynne å trene etter lang tids opphold, start rolig med noen få økter i uka og øk på etter hvert som du bli i bedre form. Det vil også være lettere å holde ut hvis du velger aktiviteter du synes er lystbetont.

2 – Ikke gap over for mye på en gang

Bestem deg for noen få ting du vil endre, kanskje bare én. Det kan være vanskelig å velge kun ett mål, men tenkt over hva som er aller mest viktig for deg og jobb med dette inntil målet er nådd eller vanen er blitt en rutine. Deretter kan du velge et nytt mål å jobbe mot og på denne måten bygge sten for sten.

3 – Vær realistisk

Et mål skal være noe man må strekke seg etter, men hvis det blir for urealistisk og hardt, kan du miste selvtilliten og motivasjonen, og til slutt gi opp. Velg derfor et mål du vet du kan klare å nå innen en gitt tid.

4 – Sett en tidsfrist for målet

Det å ha en tidsfrist er viktig for motivasjonen. Hvis man ikke har en tidsfrist er det veldig lett å utsette ting, og det blir i tillegg vanskelig å måle framgang.

5 – Bryt målet ned i små daglige porsjoner

Bryt helst målet ned i små daglige konkrete overkommelige gjøremål, noe som kan gi mestringsfølelse og glede over å se framgang. På den måten blir det lettere å fortsette i riktig spor. Du vil bli overrasket hvordan ørsmå daglige handlinger kan gi store resultater over tid.

6 – Skriv dagbok

Minn deg selv på hvorfor du skal holde fast ved de nye vanene, ved å notere hver dag hvordan du ligger an, hvilke utfordringer du møter på og hvilke seiere du opplever. Skriv ned hvordan du vil føle deg når målet er nådd og visualiser den gode følelsen daglig.

7 – Snakk med noen når du synes det er vanskelig

Hvis du opplever tilbakegang, du sprekker eller synes alt går trådt, kan det være fint å ha en å snakke med. Velg med omhu en god venn eller mentor du stoler på, som du vet støtter deg i prosjektet ditt.

8 – Ikke gi opp ved første motstands vei

Det er ingen som er perfekte og et feilskjær fra tid til annen vil ikke være til å unngå i det lange løp. Ikke gi opp av den grunn. Det er viktig å ikke snakke seg selv ned når du opplever tilbakefall, men legg det raskt bak deg og starte på ny frisk neste dag. Selv de mest suksessrike har feilet masse underveis mot målet.

Med disse tipsene ønsker vi deg et fantastisk 2017!