Ordet bedriftskultur er noe du sannsynligvis har hørt mye snakk om, men hvorfor er kultur så viktig? Og hva er det egentlig?

Kultur er sammensatt av mange elementer og det er ikke alltid så lett å forstå hvordan kulturen påvirker alt i bedriften. Kulturen påvirker blant annet entusiasmen og engasjementet til de ansatte. En bedrift vil som regel ønske seg glade og engasjerte medarbeidere, fordi det fører til høyere produktivitet. Og når en bedrift er mer produktiv betyr det at den får et konkurransefortrinn. Derfor er det en lønnsom investering å bygge og holde fast ved en god kultur.

Vi har trukket fram de 3 mest vanlige spørsmålene rundt bedriftskultur.

1 – Hva er egentlig bedriftskultur?

Bedriftskultur kan beskrives som: «Sånn gjør vi det hos oss» og kommer til uttrykk gjennom verdier, holdninger, normer, regler, retningslinjer og adferd. En god bedriftskultur skal understøtte bedriftens overordnede mål og strategi. En god bedriftskultur sørger for at organisasjonen arbeider mer effektivt, med godt samarbeid både innad og på tvers av avdelinger. Hva som er en hensiktsmessig kultur vil variere fra bedrift til bedrift. Hver bedrift må finne sin unike måte å gjøre ting på.

2 – Hvordan kan man måle om en kultur er bra eller dårlig?

En kultur er sammensatt og har som regel både gode og dårlige sider. Det gjelder å finne ut hvor «skoen trykker» mest, og iverksette nødvendige tiltak. En rekke nøkkeltall vil kunne fortelle mye om hvordan det står til med bedriftskulturen, som blant annet:

  • Kundetilfredshet
  • Servicegrad
  • Gjenkjennelsesgrad av merkevare
  • Turnover blant ansatte
  • Sykefravær
  • Rekruttering – tiltrekker (og ansetter) bedriften seg de rette folka?
  • Økonomiske nøkkeltall
  • Grad av innovasjon og nytenkning
  • Opplever bedriften vekst, stagnasjon eller tilbakegang?

3 – Hvorfor er bedriftskultur en kritisk suksessfaktor?

Verden har forandret seg fra den industrielle alder hvor strategi, teknologi og produkter var i fokus, til informasjonsalder hvor det ikke er spørsmål om hva man leverer, men hvordan man gjør det. Konkurransen blir hardere og det er ikke lenger nok å ha et kvalitetsprodukt, lave priser og liknende. Bedrifter må skille seg ut på andre områder enn ved selve produktet. De immaterielle elementene i en organisasjon er den nye kapitalen. Kunnskap, mennesker, team. Hvordan et firma er organisert, løser problemer, tar beslutninger, coacher og utvikler menneskene i bedriften er blitt en kritisk suksessfaktor. Effektivitet og lønnsomhet kommer ikke lenger fra topp teknologi, men fra hvordan mennesker jobber sammen på tvers av avdelinger, servicen de gir, produktivitetsnivået og hvordan de opptrer overfor hverandre og på vegne av bedriften.

Vinnerne i informasjonsalder er de som tar kultur, arbeidsprosesser, og forretningsmodellen på alvor.

 

Foto: Shutterstock.com