Det finnes veldig mange ulike definisjoner på lederskap, men noen felles grunnelementer for godt lederskap er det allikevel bred enighet om. Hva er det som kjennetegner legendariske ledere? Vi gir deg fire essensielle egenskaper som bør være tilstede for å oppnå gode resultater og vekst.

1  Dyktige ledere leder fra innsiden og ut

De kjennetegnes ved høy grad av integritet. De ber ikke andre gjøre noe de ikke er villig til å gjøre selv. De gjør som de sier og holder det de lover. Uten integritet vil ingen la seg lede og man er i prinsippet ingen leder. Ditt lederskap tar deg kun så langt din karakter og indre styrke tillater. Jo mer du jobber med lederegenskapene dine, dine holdninger og ferdigheter desto flere folk vil du få med på laget.

2  Dyktige ledere har formidlingsevne

Det å kunne formidle en god historie, «selge inn» verdier, visjon og mål er svært viktig for å engasjere folk. Historiefortelling og formidlingsevne setter langt dypere spor enn rene instrukser og retningslinjer. Ord betyr lite hvis de ikke formidles med engasjement og innlevelse.

3  En god leder tjener andre

En dyktig leder er der for andre. Oppmuntrer og coacher ansatte til å utnytte sitt fulle potensiale. En god leder forstår at lederskap ikke handler om seg selv, men andre. De forstår at oppgaven er å bevege mennesker i en retning mot felles mål. De vet at lederskap ikke handler om tittel og hjørnekontor.

4  En ekte leder evner å balansere mellom å stille krav og vise medfølelse

Som leder skal man inspirere og overbevise andre om å brenne for felles mål. Ekte engasjement kommer ikke ved å kun stille krav. En leder skal stille krav, men det er viktig å vise medfølelse og ta hensyn til personlig egenskaper hos den ansatte i tillegg. Som leder må man kjenne sine ansatte og vite hva som motiverer dem og hva som demotiverer dem. Dette kan variere sterkt fra person til person og derfor er det så viktig å bli kjent med hver enkelt.

Ledelse er en kunst som kan læres. Ledelse er komplekst og det er svært få som blir en dyktig leder over natten, om noen i det hele tatt. Det som skiller de beste fra resten er at de beste jobber kontinuerlig med sin egen utvikling, leser bøker, benytter seg av mentor eller coach, deltar på seminarer, kurs, tar lederutdanning og liknende. En blir aldri utlært. Det gjelder oss alle – leder eller ikke.

Fotokreditt: Shutterstock.com