Hva skal til for at du når en tilstand du ønsker deg? Først og fremst må du ha et klart og tydelig mål!

En klar målsetting, blandet med en positiv mental innstilling er starten på ethvert gjøremål som vil kunne føre til suksess.

Det sies at 95% av alle mennesker ikke har et klart mål i livet. Det vil i praksis si at hvis du går en tur i byen og spør 100 mennesker, vil 95 av dem ikke kunne svare konkret. Er du overrasket?

Mer overraskende er det imidlertid at de aller fleste tror at de har et mål. Når du spør dem hvilket mål de har, vil de kanskje svare lykke, god helse, rikdom, et godt familieliv, å leve lenge, eller lignende. Dette er egentlig ikke mål, men ønsker som de aller fleste mennesker har.

Ofte er det tilfeldigheter som i utgangspunktet avgjør hva vi blir i livet. Det gjelder hvilke jobber vi får, så vel som hvilken utdannelse vi starter på. Det bør være kjent for de fleste at før vi kan håpe å nå et mål, må vi først vite hvor vi skal gå.

En målsetting vs. en KLAR målsetting

Det er imidlertid forskjell på målsetting, og en klar målsetting. En målsetting kan være relativt generell og viser veien, mens en klar
målsetting er noe du ønsker å oppnå mer enn noe annet, og i tillegg har det en tidsfrist for når du ønsker å nå målet.

Amerikaneren Curtis L. Carlson, uttalte en gang at alt vi behøver gjøre for å nå et mål, er å holde øynene festet på målet. Hindringer er de skremmende tingene du ser hvis du tar øynene vekk fra målet.

For å være oppmerksom på hva som motiverer oss på veien mot vårt mål, nevner Napoleon Hill (Rikdommens ABZ) de 9 basismotiver som menneskene har.

Disse er:

1. Kjærlighet
2. Materialisme
3. Sex
4. Overlevelsestrang
5. Frihet i kropp og sjel
6. Hevn
7. Frykt
8. Selvutfoldelse og anerkjennelse
9. Livet etter døden

Hva ville du valgt hvis du fikk anledning til å få oppfylt dine 5 største ønsker, som innebar hva du kunne bli, være, gjøre, ha eller oppnå?

Har du noen gang stilt deg dette viktige spørsmålet: «Hva er det jeg VIRKELIG ønsker meg?»

Hvis du aldri har stilt deg dette spørsmål, så er det på tide du gjør det nå.

1 SKRIV DET NED

Sett deg ned en stille stund med penn og et blankt ark. Skriv øverst på arket, «hva jeg virkelig ønsker meg». Gi dette spørsmålet til underbevisstheten, og vent på resultatet. Til å begynne med kommer du sannsynligvis til å skrive ned en del materielle ting som du ønsker deg, deretter kan det tenkes at du ønsker deg noen immaterielle ting.

Skriv ned alle sammen, og ikke still spørsmålstegn ved om du kan oppnå det eller ikke på dette punkt. La listen ligge noen dager.

2 PRIORITER

Nå er tiden inne for å prioritere ønskene dine. Hvis listen din har for eksempel 10 punkter, så begynn bakfra og sett nummer 10 på det punktet som er minst viktig for deg, og fortsett i denne rekkefølgen til du kommer til nummer 1. Øverst på listen står nå det du ønsker aller mest å oppnå en gang i løpet av livet ditt.

3 KARTLEGG «KOSTNADEN»

Skriv så det nye målet på toppen av et nytt blankt ark, og så stiller du deg spørsmål nummer 2, mens du ser på målet ditt, som du har skrevet ned.

Still deg selv spørsmålet: «Hva vil det koste meg?»

Skriv så ned alt du kan tenke deg at det vil koste av tid, penger, hardt arbeid, forsakelser og nederlag, for å nå målet ditt.

På denne måten er du egentlig med på å planlegge hvordan målet skal nås, før du egentlig har begynt på arbeidet.

4 ER DU VILLIG TIL Å BETALE «PRISEN»?

Deretter må du stille deg spørsmål nummer 3, som du bør svare på så snart du har funnet ut hva det vil koste deg å nå målet.

Spørsmålet er: «Er jeg villig til å betale prisen»?

Hvis du ikke er villig til å betale prisen av hardt arbeid, forsakelser eller hva det måtte være som er nødvendig for å nå målet, vil du aldri klare det.  Nettopp fordi du sannsynligvis vil gi opp på veien, da du mangler den nødvendige utholdenheten som skal til.

5 ER SVARET JA? – SETT I GANG!

Hvis du svarer JA på spørsmål nummer 3, at du er villig til å betale hva det koster av tid, penger, hardt arbeid, forsakelser og nederlag, for å oppnå målet ditt, så er det bare å sette i gang!

Nå må du kartlegg følgende:

  • Eksakt hva hovedmålet ditt er.
  • Eksakt hvordan du har tenkt å oppnå det.
  • Eksakt hva dine gjøremål vil bestå av for at du skal kunne nå målet.
  • Eksakt tidspunkt for når det skal være oppnådd.

Les så det du har skrevet ned høyt for deg selv morgen, middag, kveld og gjerne så ofte som mulig i løpet av dagen. Visualiser deg selv i en tilstand hvor du har nådd målet, og bestem deg for å tro at du vil oppnå det, til det tidspunktet du har bestemt deg for.

Enhver idé eller ønske som holdes fast i hjernen ved hjelp av gjentatte tanker og følelsesmessige engasjement, vil bli tatt over av underbevisstheten og satt ut i praksis.

Du kan selv styre tankene dine i riktig retning. Det er derfor så viktig at du tenker på målet så ofte som mulig, slik at målet opptas i underbevisstheten og blir en del av deg selv.

Når underbevisstheten din blir satt i arbeid på denne måten, vil du oppdage at mange uventede ting skjer. Plutselig får du en idé som vil hjelpe deg på vei mot målet, eller du kommer over en bok, artikkel eller annet som skaffer deg informasjon som hjelper deg på vei mot målet. Det kan også tenkes at du rett og slett treffe personer som vil hjelpe deg på vei mot målet.

Mens du arbeider mot målet, så arbeider målet mot deg.

Ofte blir det kalt flaks når noen når sine mål. En vis mann sa en gang: «Flaks er når forberedelsen møter muligheten»
Kilde: Napoleon Hill. 1937. Rikdommens ABZ og Foredraget Fra Bra til BEST

Illustrasjonsfoto: Shutterstock.com