Det aller første skrittet mot suksess er å sette seg mål, deretter legge en plan også iverksette. Viktigheten av klare definerte mål kan vel ikke sies for ofte! Det kan føre til store forskjeller i resultater blant de som setter seg tydelig mål, kontra de som ikke har mål i det hele tatt viser forskning.

En studie om målsetting ved Harvard Business School, MBA program, 1979 avdekket følgende: Tre prosent av studentene hadde skrevet opp mål og planer. 13 prosent hadde mål, men de hadde ikke skrevet dem ned. Hele 84 prosent hadde ingen spesifiserte mål i det hele tatt, bortsett fra å komme seg gjennom skoleåret og nyte sommeren. Ti år senere, i 1989, intervjuet forskerne de samme personene en gang til. De fant ut at de 13 prosentene som hadde mål som ikke var nedskrevet, tjente gjennomsnittlig dobbelt så mye som de 84 prosentene av studentene som ikke hadde hatt noen mål i det hele tatt. Det mest overraskende ved undersøkelsen var at de tre prosentene av studentene som hadde klart definerte nedskrevne mål da de forlot Harvard, gjennomsnittlig tjente ti ganger så mye som de andre 97 prosentene av studentene til sammen. Den eneste forskjellen mellom gruppene var hvorvidt de hadde definert klare mål for seg selv da de forlot universitetet. Til tross for det faktum at målsetting er så viktig for å oppnå suksess, har de fleste mennesker ikke satt seg klare mål som de jobber mot.

Målsetting trenger ikke bare handle om karriere eller penger. Målet kan også dreie seg om helse, relasjoner, reisemål eller kanskje du drømmer om å bestige ett fjell eller delta i et sykkelritt? Sjansen for at du når målet ditt er langt større dersom du skriver det ned, setter en tidsfrist og legger en plan på hvordan du skal nå målet.

Når studier viser så tydelig hva som lønner seg, hva er da årsaken til at så mange ikke setter seg mål?

Du vet ikke hva du vil?

Ofte handler det ikke om at du ikke vet hva du vil. Alt for ofte fokuserer vi mennesker på hvordan i stedet for hvorfor. Du ser kanskje ikke ikke hvordan du skal klare å få det til akkurat nå. Men det er utrolig hva du kan få til dersom du gir det nok tid. Målsetting handler ikke om hvordan, det handler om hva du ønsker uavhengig av kunnskap eller midler til hvordan. Se for deg hva du ønsker deg aller mest hvis du ikke hadde noen begrensninger! Når du vet hva du vil – og du vil det nok, finner du etterhvert ut hvordan du skal få det til.

Du er redd for å feile

Vet du hvor mange ganger folk flest prøver før de gir opp? Svaret er faktisk: 0. Mange er så redd for å feile at de ikke en gang er villig til å prøve. Det ligger mye læring i det å feile. Jeg har aldri hørt om noen som har gått direkte til målet uten å feile underveis. Feiling er en svært viktig del av det å oppnå suksess. Suksess handler om å feile gang på gang uten å miste motet og entusiasmen. Veien til målet kan være kronglete, men de som ikke gir opp kommer fram til slutt.

Du har ikke troen på deg selv og dine evner

Du kan som regel mye mer enn du tror! Ikke bry deg om hva andre sier eller tenker. Snakk positivt til deg selv hver dag og sett deg små delmål som gir mestringsfølelse. Synes du det er vanskelig å endre tankesett kan kanskje en mentor/coach hjelpe deg i gang. Det å tenke de rette tankene er ekstremt viktig for måloppnåelse.

Du frykter endringer og konsekvenser av måloppnåelse

Hvordan vil familie og venner reagere hvis du oppnår suksess? Vil de bli misunnelige? Vil de forsøke å hindre deg? Vil det skape et stort forventningspress mot deg? Du er kanskje redd for hva du må forsake hvis du går for målet? Det er som regel slik at for å oppnå noe, må en gi slipp på noe annet. I verste fall må du kanskje gi slipp på mennesker rundt deg. Endringer kan oppleves som ubehagelig, men husk at du har noe bedre i vente og at ubehaget er midlertidig.

De fleste av oss ønsker å leve et godt liv. For å leve det livet du ønsker så må du gjøre målsetting til en vane. Fokuser på hva du vil ha mer av, framfor hva du ikke vil.

Hvorfor skal du sette mål?

  1. Det å sette mål gir deg klarhet i hva du virkelig vil
  2. Målsetting driver deg framover og gjør det enklere å ta de rette avgjørelsene dag for dag
  3. Du får skarpere fokus
  4. Du retter energien din på aktiviteter som fører deg mot målet
  5. Du kan kontrollere hvorvidt du beveger deg i riktig retning eller ikke
  6. Målsetting henter ut det beste av deg
  7. Ved å sette mål utnytter du tiden din bedre
  8. Målsetting gir deg mulighet til å få mer ut av livet

Gå etter det du vil ha!

Les også 4 spørsmål som kan endre livet ditt!

Fotokreditt: Shutterstock.com


[reklame for mentorprogram]

Salgstinget skreddersyr mentorprogram for selgere, ledere, bedriftseiere og andre som ønsker å hente ut mer av sitt potensiale. En mentor vil følge deg i tykt og tynt og fungere som en sparringspartner når du står overfor vanskelige valg eller utfordrende oppgaver. En mentor fra Salgstinget vil støtte og utfordre deg, slik at du når dine mål. Les mer…

BESTILL GRATIS PRØVETIME